31 augusti 2023

När kommunalt självstyre går snett

Inga-Britt Ahlenius skriver i denna debattartikel att det behövs en ny kommunallag för att verksamheten ska kunna följas upp bättre. Som det är nu ligger svenska kommuner vidöppna för vanskötsel och korruption, menar hon. Hon exemplifierar med händelsen för några år sedan då en stor stad sålde förskolor och hemtjänstenheter till anställda, detta till ett pris långt under marknadsvärde. Hon konstaterar att affärer också har gjorts med fastigheter för statliga myndigheter, men att skillnaden är att det i staten finns etablerade myndigheter och bolag för professionell fastighetsförvaltning, så som Statens Fastighetsverk, Vasakronan och Akademiska hus. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten