Myndigheter tvingas betala dubbla hyror

10 december 2018

Regeringen har de senaste åren tagit beslut om att flera myndigheter ska flytta från Stockholmsområdet. Detta för att få en spridning av myndigheter runt om i landet, samt för att minska lokalkostnaderna.

Länk till nyheten