16 april 2024

Moomin Arabia öppnar sin första butik i Göteborg

Moomin Arabia öppnar en butik hos Vasakronan på Vallgatan 22 i Göteborg. Det blir den första butiken för Muminprodukter i Göteborg och den tredje i Sverige. ”Som fastighetsägare har vi en viktig uppgift att jobba för att stärka upplevelsen för de som rör sig i staden. Det gör vi bland annat genom att skapa rätt mix i utbudet längs ett stråk eller i ett område. Moomin Arabia är ett starkt varumärke som kompletterar utbudet jättebra och på så sätt bidrar till en attraktiv innerstad”, säger Kristina Pettersson Post, chef Göteborg.

Länk till nyheten