04 april 2022

Moodys bekräftar Vasakronans rating (Finwire)

Moodys bekräftar i ett pressmeddelande Vasakronans rating A3 med stabila utsikter. Den bygger på fastighetsbolagets högkvalitativa fastighetsportfölj med en hög andel hyresgäster med offentlig verksamhet, goda finansiella nyckeltal samt den starka kopplingen till bolagets ägare, Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

Länk till nyheten