24 april 2023

Moodys bekräftar kreditbetyget A3 med stabila utsikter för Vasakronan

Av ett pressmeddelande framgår att kreditinstitutet Moodys ger Vasakronan kreditbetyget A3. Framtidsutsikterna beskrivs som stabila, och kreditinstitutet framhåller särskilt Vasakronans höga andel miljöcertifierade fastigheter.

Länk till nyheten