24 april 2023

Moodys bekräftar kreditbetyget A3 med stabila utsikter för Vasakronan

Ratingen baseras på fastighetsportfölj, en hög andel hyresgäster med offentlig verksamhet och den starka kopplingen till ägarna Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. I sin analys framhåller Moodys särskilt Vasakronans höga andel miljöcertifierade fastigheter.

Länk till nyheten