24 augusti 2022

Möjliggör snabbare utbyggnad av storskalig solel

Johanna Skogestig, vd Vasakronan, m.fl, skriver i denna debattartikel att det är dags att det är dags att producera storskalig el på tak och mark. För att nå dit behöver tiden för tillståndsprocesser halveras och regelverken för solel på taken ändras, skriver de, och konstaterar vidare att det behövs en nationell strategi och ett mål för utbyggnaden av solparker. Sverige har, till skillnad från många andra länder, en lagstiftning för beskattning av egenanvänd solel som gör det olönsamt att bygga på de stora taken. Denna stoppregel måste bort, menar skribenterna, och skattereduktionen för att producera egen el behöver breddas till alla som bor i lägenhet. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka er vidare till detta media.

Länk till nyheten