Miljarder förloras på dålig materialåtervinning

18 januari 2018

Endast en fjärdedel av materialvärdet för stål, aluminium, cement, plast och papper finns kvar efter en användningscykel. Det trots att återvinning med god kvalitet är möjlig. Hela 42 miljarder går förlorade varje år till följd av detta, hävdar Återvinningsindustrierna i en ny rapport. I samband med detta lanseras även ett upprop där stora aktörer som NCC och Vasakronan ingår. Aktörerna förbinder sig att öka sina inköp av återvunnet material.

Länk till nyheten