Med LFM30 ska Malmö gå från ord till handling inom klimatneutralt byggande

10 juli 2019

LFM30 är den första lokala färdplanen mot en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Malmö kan med den bli en testbädd för nya innovationer och en ny typ av stadsbyggnad. Det skriver samordningsgruppen för LFM30.

Länk till nyheten