Med digitala lösningar i fokus

08 maj 2019

Fastighetsbranschen har från många aspekter kommit längre i digitaliseringen än vad många tror. Christoffer Börjesson, chief digital officer på Fastighetsägarna Service, ser ett behov av att diskutera hur vi hanterar det. Han kommer att hålla en heldag på temat den 13 maj.

Länk till nyheten