MAXA SOLELEN

10 december 2018

Solceller blir allt viktigare i en tid då behovet av energi ständigt ökar. Nyligen skrev Vasakronan och Scania ett avtal med företaget Epspot, som erbjuder en ny typ av centralstyrda IOT-mätmoduler. Modulerna gör det möjligt att sälja solel vidare via en app.

Länk till nyheten