19 februari 2024

Magasin X står stadigt på trästomme

EMFT arrangerade nyligen ett studiebesök i Sveriges största kontorshus byggt med en stomme helt i trä. Det vill säga Vasakronans fastighet Magasin X i Uppsala. Ulf Näslund, teknisk chef på Vasakronan, var värd för besöket. Han berättade såhär om byggnaden: ”Arkitekturen i Magasin X stödjer ett livscykelperspektiv, flexibilitet och långsiktig hållbarhet med smarta tekniklösningar i fokus. Bland fördelarna med att bygga i trä är att det är förnybart och återanvändbart, det är ett starkt byggmaterial i förhållande till sin vikt och det ger en säkrare och trevligare arbetsmiljö under byggprocessen. Trä bidrar också till ett bättre inomhusklimat eftersom det tar upp fukt på ett bättre sätt. Bland utmaningarna fanns bland annat i viss mån hanteringen av fukt, akustik och att hitta rätt leverantörer. Däremot är inte, tvärtemot vad många tror, brandsäkerheten någon större utmaning än vid traditionellt materialval”.

Länk till nyheten