16 november 2022

Magasin X i Uppsala, Sveriges största kontorshus i trä – med egen fuktsakkunnig

Ett erfarenhetsmöte för föreningen Fuktsakkunniga i Sverige hölls den 8 oktober 2022. Då diskuterades träbyggnation och fuktsäkerhet. Raksystems Andreas Lind, fuktsakkunnig region Uppsala, var en av talarna. Han berättade om Magasin X i Uppsala som är Sveriges största kontorshus i trä. Där genomförde byggherren Vasakronan ett samarbetsprojekt med entreprenören NCC och Raksystem. En tydlig plan för fukthanteringen fanns när bygget drog igång. Vasakronan var enligt Andreas väldigt engagerad i fuktfrågorna och gav fuktsäkerheten ett stort utrymme i projektet.

Länk till nyheten