11 september 2023

Lumi Uppsala blir Sveriges mest storskaliga återbruksprojekt

Vasakronan renoverar kontorsfastigheten Lumi mellan resecentrum och Fyrisån i Uppsala. I projektet tänjs det på gränserna för begreppet återbruk samt testas många nyskapande lösningar för det ska bli så energieffektivt som möjligt. Lumi byggdes för lite mer än 50 år sedan i förhöjda våningsplan, vilka nu kommer att sänkas för att skapa utrymme för restauranger och butiker på gatunivå. Ambitionen är att skapa ett 7-våningshus, vars kontorsdel ska vara inflyttningsklar 2024.

Länk till nyheten