15 november 2022

Lumi lyser upp ny stadsdel

Södra city är en ny stadsdel under utveckling i Uppsala. Vasakronan utvecklar här totalt 100 000 och har som mål att skapa en attraktiv och central stadsdel som är visionär, livfull och har hållbarhet i fokus. Omdaningen av Lumi är fastighetsbolagets tredje projekt i området efter Juvelen och Magasin X. ”Vår strategi och vårt mål är att vi ska vara med och bygga stad och skapa platser som är trygga, där människor vill vara. I Södra city såg vi en möjlighet att faktiskt knyta ihop och utvidga staden på ett väldigt bra sätt. Hela den här delen av Uppsala utvecklas väldigt mycket, både av oss och andra aktörer”, säger Karin Berg, affärschef handel och uthyrning på Vasakronan.

Länk till nyheten