26 januari 2023

Lönt att delta på effektmarknaden?

Stora fastighetsägare upplever att det är svårt att få ekonomi i satsningen på effekt. Ulf Näslund, chef för teknikutveckling på Vasakronan, säger att de aldrig testat sin metod att styra el skarpt, eftersom de aldrig blev anropade en enda gång förra året. Med hjälp av Espot har de utvecklat en liten svart dosa som kan styra elbilsladdning i ett garage i Solna. ”Våra system erbjuder effekt om 2-300 kilowatt, och om det kniper kan vi stänga av helt under en begränsad tid. Vi hade ganska låga förväntningar på utdelningen, men det är trist att det inte funnits någon efterfrågan alls”, säger Ulf Näslund. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten