LG Contracting installerar i Göteborg

18 december 2017

Peab har gett LG Contracting uppdraget att utföra VS-installationer i Vasakronanägda kvarteret Platinans som just nu byggs i Göteborg. Projektet i Centralenområdet är en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden. Byggnaden kommer miljöcertifieras enligt LEED nivå Platinum vilket är den högsta nivån i miljöcertifieringssystemet.

Länk till nyheten