Låt fastighetsbranschen ta större ansvar i klimatomställningen

05 juli 2021

Ett flertal skribenter, däribland Vasakronans vd Johanna Skogestig, skriver i denna debattartikel att fastighetsbranschen vill ta en mer aktiv roll i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser. De menar dock att föråldrade regelverk bromsar utvecklingen och föreslår ett antal beslut, däribland att regeringen förändrar momsreglerna så de inte förhindrar att kontorslokaler kan användas även för andra ändamål.

Länk till nyheten