Larmet från Fastighetsägarna: Skatteverket försvårar jakt på flyktingboenden

24 mars 2022

Det finns ett stort intresse från fastighetsägare att hyra ut bostäder i syfte att ge den växande gruppen flyktingar från Ukraina tak över huvudet. Ett ovälkommet besked från Skatteverket om att uthyrningen ska vara momsfri beskrivs dock som en kalldusch av branschen. Migrations- och integrationsminister Anders Ygeman (S) kommer tillsammans med bostadsminister Johan Danielsson (S) att hålla ett möte på fredagen. Dit är stora aktörer inom fastighetsbranschen inbjudna tillsammans med SKR, Migrationsverket, Boverket och Länsstyrelsen i Stockholm. Vasakronan och Fabege är två av de aktörer inom fastighetsbranschen som kommer att delta i mötet.

Länk till nyheten