Långt bort men nära

24 maj 2019

Allt fler pendlar till sitt arbete varje dag. Det är en följd av ökad urbanisering. Ökad trängsel är dock ett hot mot utvecklingen. Vasakronan har länge haft en policy att finnas centralt i städerna. I de fall då fastighetsbolaget etablerar sig längre ut ska det helst finnas närhet till en station. ”I städernas centrala lägen ser folk det inte som något större problem att gå en stund till en tunnelbane- eller pendeltågsstation, ligger kontoret i ett område utanför staden är 700 meter ganska långt att gå”, säger Johanna Skogestig, chef för fastighetsinvesteringar på Vasakronan.

Länk till nyheten