07 november 2022

Lämnar Vasakronan och 8.000 kvm lokaler

Två stora hyresgäster lämnar sina lokaler i Vasakronans fastighet Dragharbrunn 24:5 i centrala Uppsala. Det handlar om Domstolsverket som bestämt sig för att inte förlänga hyresavtalet för Uppsala Tingsrätt och Förvaltningsrätten i Uppsala. Lokalerna omfattar totalt 8 000 kvm.

Länk till nyheten