Lågt utbud på kontorslokaler i Stockholm

18 maj 2018

En färsk rapport från Stockholms Handelskammare visar att sysselsättningen inom Stockholms innerstad ökar i rask takt, utbudet av nya kontorslokaler ökar däremot knappt alls och hyrorna stiger. Under 2017 tillkom nästan inga nya kontorsytor alls i centrala Stockholm och utbudet är fortsatt lågt under 2018.

Länk till nyheten