Lägre och mer flexibel energianvändning

06 oktober 2021

Europeiska fastigheter står idag för ca 40 % av ländernas totala energianvändning. Nu menar många att det går att reducera siffran med hjälp av energidriftsoptimering, men den infrastruktur som krävs för att göra detta finns inte på plats. Därför tar nu 24 fastighetsaktörer, systemleverantörer och tjänsteutvecklare samman i ett projekt, ”Öppna plattformar för fastighetautomation”, som ska ta steget mot öppna plattformar för att bygga ny infrastruktur. Projektet finansieras av Vinnova, och Vassakronan är ett av de bolag som medverkar i satsningen.

Länk till nyheten