Labkyl installerar värme och kyla åt Vasakronan

16 december 2019

Zengun har gett Labkyl i uppdrag att installera DLE-värmepumpar i Vasakronans om- och tillbyggnad av Kvarteret Nöten 5 vid Solna Strand. DLE-värmepumparna kommer att fungera som ersättning till både fjärrvärme och fjärrkyla.

Länk till nyheten