Krisledning kan tvingas flytta

11 november 2019

Många undrar vad som ska hända med länsstyrelsens krisledningscentral efter rivningen av kvarteret Hugin i Uppsala. Nu meddelar Länsstyrelsens krisberedningshandläggare att det är en öppen fråga. ”Vi vet inte i dagsläget. Det är ett pågående projekt. Men troligtvis måste man bygga en ny. Om det blir i en befintlig lokal eller om vi måste ha en helt ny lokal återstår att se. Jag tror ännu inte fastighetsägaren, Vasakronan, har utrett vilka av fastigheterna i kvarteret som ska rivas och vilka som ska bevaras”, säger Gernas Molla som är krisberedningshandläggare vid Länsstyrelsen i Uppsala län.

Länk till nyheten