02 november 2022

KRISEN SOM ÄNDRAR ALLT

Sedan sommaren har det skett betydande ökningar av energipriserna. Det slår i första hand mot fastighetsägare. Problemen är störst i syd och många är oroliga för att vi kommer att få se ännu högre elpriser under den kalla årstiden. Det goda är dock att många i fastighetsbranschen nu agerar. Exempelvis arbetar allt fler med energieffektivisering. Vasakronan och Akademiska Hus är sedan tidigare duktiga på att arbeta med förnybara energikällor som solceller. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten