Kravet: Börja dela lokalytor

10 februari 2020

Lokaler beräknas stå tomma 90 procent av tiden. Det visar en ny rapport från IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Därför lär det bli allt mer vanligt att hyresgäster delar kontorslokaler med varandra. ”Sveriges lokalsvinn är ohållbart. Kontorslokaler och andra verksamhetslokaler nyttjas bara till omkring tio procent. I framtidens cirkulära byggande måste vi dela på resurserna bättre”, säger Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan och ordförande i arbetet bakom IVA-rapporten.

Länk till nyheten