Kräver miljoner av Trafikverket

09 februari 2022

Enligt Vasakronan orsakade bygget av Götatunneln sättningsskador på en av bolagets byggnader i centrala Göteborg, Herziahuset. Mark- och miljödomstolen gick dock på Trafikverkets linje, dvs att Götatunneln inte har påverkat grundvattennivåerna på ett sådant sätt att det kan ha orsakat några skador på byggnaden. Ärendet ska nu överklagas till HD, men innan det kan ske krävs ett beviljat prövningstillstånd. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka er vidare till detta media.

Länk till nyheten