Kräver miljoner av Trafikverket – överklagar till HD

27 januari 2022

Vasakronan anser att bygget av Götatunneln medförde sättningsskador på en av företagets byggnader i Göteborg. Mark- och miljödomstolen beslutade dock att skadorna inte har med bygget eller driften av tunneln att göra, men nu överklagar Vasakronan ärendet till HD. Bolaget yrkar att staten genom Trafikverket ska betala drygt 19,3 kr för återställningsarbeten och bortfall av hyresntäkter. Man yrkar dessutom ersättning för rättegångskostnader i såväl Mark- och miljööverdomstolen samt Högsta Domstolen.

Länk till nyheten