Kraftig värdeökning hos Vasakronan

31 januari 2019

Vasakronan presenterar sitt bästa bokslut någonsin. För det fjärde kvartalet 2018 blev resultatet efter skatt 12,9 mdkr, för motsvarande period året innan låg det på 9,3 mdkr. En stark hyresutveckling har bidragit till ökningen av driftnettot med 6 procent och en ökning av fastighetsvärdena med 8,5 procent under 2018. ”Vi har en oerhört stark efterfrågan på kontorslokaler i bra lägen. Vårt utvecklade arbetssätt för att hjälpa kunderna att effektivisera sina lokalresurser märker vi uppskattas allt mer, samtidigt som det bidrar till högre kvadratmeterhyror för oss”, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Länk till nyheten