12 februari 2024

Konvertering av kontor till bostäder – komplement till bostadsbyggandet?

Samtidigt som det råder bostadsbrist har vakansgraderna på kontorsmarknaden ökat. Ett komplement till bostadsbyggandet skulle kunna vara konvertering av vakanta kontor, skriver Jonas Clarin, bitr Affärsansvarig på Vasakronan Stockholm och Ardian Miftari, Data & Transaction Manager (Occupieravdelningen) på CBRE Denmark. De föreslår en anpassning av byggnadsregelverket som idag likställer konvertering med nyggbyggnation, effektivisering av planprocessen och införandet av miljöcertifieringar som belönar konverteringsprojekt.

Länk till nyheten