Kontorstyperna som kommer att överleva

18 oktober 2020

Pandemin driver på förändringen mot fler funktioner som styrs av talkommandon, appar och sensorer på våra arbetsplatser. Den ökade graden av hemarbete innebär också en stor förändring. Hos Vasakronan är de anställda redan vana vid en del arbete hemifrån, eftersom alla av fastighetsbolagets kontor är aktivitetsbaserade. Fastighetsbolaget har redan idag flera åtgärder för att skapa beröringsfria ytor. ”Redan i dag har vi ett system som gör att man kan öppna både portarna till byggnaderna och kontorens ytterdörrar med en app, man behöver alltså inte ta i något. Det finns också armbågskontakter, så det är semiberöringsfritt”, säger Ulf Näslund,teknisk utvecklingschef hos Vasakronan, och fortsätter: ”Man kan också tänka sig att hissarna skulle kunna vara talstyrda eller att man använder en app där också. Det är inget som är i drift men det är ingen stor teknisk utmaning.”

Länk till nyheten