05 mars 2023

Kontorsplaner kan kräva rivning av 121-årigt fabrikshus

Eftersom fastighetsägaren Vasakronan vill bygga ett kontorshus på tomten, kan en gammal fabriksbyggnad mot Kungsgatan i Uppsala komma att behöva rivas. Även två äldre enplanshus på Samaritergränd behöver rivas ifall byggplanerna genomför. Kommunens byggnadsnämnd har tagit beslutet att det ska tas fram en detaljplan för en utbyggnad. Nämndens ordförande Ylva Stadell (S) menar att det handlar om att bevara eller bygga ut. ”Bevarandet av en äldre skyddad byggnad står emot en strategisk utbyggnad av Uppsala stad. Vi har valt att se över om det går att få till en bättre plats än den som finns här i dag”, säger hon. Vasakronans regionchef Jens Skoglund säger att området kommer att påverkas av utbyggnaden av stationsområdet. ”Idag är detta en plats som inte riktigt lever upp till de stadsmässiga kvaliteter som man ser behov av i framtiden”, säger han.

Länk till nyheten