Kontoren kan bli allt mer lika nattklubbar

03 september 2021

Folkhälsomyndigheten slopar rekommendationen att arbeta hemifrån från den 1 oktober. Men sättet vi använder kontoret på kan se annorlunda ut när vi kommer tillbaka, berättar Erik Herngren på konsultföretaget Kairos Futures. ”På kontoret vill man träffa andra människor. För att klara förändringsprocesser behöver man en mötesplats även för externa aktörer”, säger han. Henrik Eriksson, arbetsplatsstrateg på Vasakronan, söger att de kontor som blir kvar behöver vara attraktiva för att tilltala medarbetarna. ” Kontoren blir mer hotell och mer mötesytor. Vi går från en tegelstensindustri till en serviceindustri, från en kontorsindustri till en nattklubbsindustri”, säger han.

Länk till nyheten