Kontor anpassas för livet efter corona

27 augusti 2020

Enligt experter covid-19 resultera i att vi får se noggrannare OVK, fler beröringsfria installationer och nya krav i kontorslandskap. Vasakronans teknikutvecklingschef, Ulf Näslund, nämnser bland annat talstyrda hissar och dörrar som exempel. ”Du ska kunna gå från gatan och upp till ditt kontor utan att ta i någonting”, säger han. Vasakronan har hittills inte gjort så stora förändringar när det gäller installationerna i de egna byggnaderna. ”För ventilationen finns ingen quick fix. Men det kanske kan bli ändringar framöver i hur man sprider luften i lokaler hur tilluft- och frånluftsdon placeras, var uteluft tas in och om ventilationen ska vara deplacerande (uteluft tillförs i golvnivå, reds anm) eller omblandande (friskluft blåses in från högt placerade don)”, säger Ulf Näslund. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten