Konsten som ska förändra stadsbilden

12 oktober 2018

Tio konstnärer har fått i uppdrag att förgylla tio ytor i Vasakronans parkeringshus Perukmakaren i centrala Göteborg. Tanken är att skapa mer attraktiva och roliga stadmiljöer, säger Ali Davoodi som är kreatören bakom projektet. Konsten kommer att finnas i parkeringshuset permanent. Det handlar också om att visa kvinnliga konstnärer och att det ska få rätt ersättning. Idag förväntas man som konstnär att göra grejer gratis, för att man får synas, fortsätter Ali Davoodi.

Länk till nyheten