09 maj 2022

Komplex om- och tillbyggnad – Strömshuset i centrala Göteborg

Vasakronanägda Strömshuset i Göteborg genomgår just nu en komplex om- och tillbyggnad. Fastigheten rustas upp ordentligt invändigt och kommer även byggas ut med 1 800 kvm helt i trä. Projektet har ett stor miljöfokus och moderniseringen innebär att fastigheten får ett upprustat klimatskal och en modernisering av centrala installationer såsom kyla, el och värme.

Länk till nyheten