Koll på avfallsläget i många branscher

19 april 2022

Namnet vittnar om vad Svensk Avfallsrådgivning sysslar med. Området avfallshantering är något som blir allt mer intressant i många branscher. ”Fastighetsbolagen vill ha ganska hög svansföring i de här frågorna och ligga långt framme i sin positionering. Ju smartare affärs- och systemlösningar man har för avfallshantering i en fastighet, ju mer attraktiv blir man på hyresmarknaden. Det har varit en otrolig utveckling på senare år och de stora avfallsbolagen idag lägger stora resurser på just fastighetsmarknaden. Det gäller både kommersiella och bostadsfastigheter, men själva är vi mest inriktade mot de förra. Vi har haft förmånen att komma in hos de allra största, som Vasakronan, Skandia Fastigheter, AMF och Atrium Ljungberg med flera, tolvtaggarna på området som jag föredrar att se det. Där kan man verkligen uttrycka det som att man verkligen tänker cirkulärt”, säger Peter Johansson, vd för Svensk Avfallsrådgivning i en intervju med Recycling.

Länk till nyheten