Klimathjältar och utsläppsskurkar i näringslivet

05 november 2018

Klimatfrågan är viktig i svenska och europeiska börsbolags styrelser och tydliga mål om att minska utsläppen finns hos de flesta. I en del länder bryr man sig däremot knappt alls, skriver Magnus Neiderman.

Länk till nyheten