Klenoder som kan säljas

23 januari 2019

Statens fastighetsverk har listat 30 fastigheter som kan komma att avyttras. Flera av dem är välkända och ligger innanför tullarna i Stockholm. Tre av de fastigheter som ingår i avyttringsplanen förvärvade SFV av Vasakronan 2008 inför statens försäljning av Vasakronan.

Länk till nyheten