21 mars 2023

Klassiska Uppsalamiljöer kan försvinna

Marius Domenika (UP), ersättare i kulturnämnden, m.fl. skriver i denna debattartikel att Uppsala är en stad som har varit stolt över sitt rika kulturarv, men att det nu görs ett antal ingrepp i detta, vilket får allvarliga konsekvenser för invånare och besökare. De nämner bland annat Vasakronans planer på att riva delar av q-märkta byggnader vid Kungsgatan och Samaritergränd. ”Politiker bestämmer att radera byggnader vilka hittills betraktats som stadens och Sveriges kulturarv för att istället bygga moderna flervåringshus”, skriver artikelförfattarna. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka er vidare till detta media.

Länk till nyheten