09 juni 2022

Klartecken för 900 bostäder intill Fyrisån

Planerna om att bygga i det gamla kvarnområdet öster om Fyrisån kommer inte att prövas av Mark- och miljööverdomstolen. Därmed kan 900 bostäder och nya verksamheter byggas. Området lanseras av fastighetsägarna under namnet Skeppskajen. Ikano Bostad och Besqab planerar nu att börja bygga 2024. Vasakronan är även fastighetsägare i området och hoppas kunna starta arbetet med sin första etapp före årsskiftet. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten