Klarna i samarbete med proptech-bolaget Tmpl (Finwire)

06 oktober 2020

Ett strategiskt samarbete inleds mellan Klarna och proptech-bolaget Tmlp, som står bakom boende- och kontorsappar till en rad större fastighetsbolag i Sverige. En funktion har utvecklats som gör att boende och kontorshyresgäster kan betala sin hyra på ett smidigare sätt. I november kommer detta att märkas hos Vasakronan, som börjar erbjuda betalning via Klarna direkt i appen. ”Därefter kommer Klarnas betallösning successivt rullas ut till Tmpls kunder för såväl kontor som bostad. Samarbetet avser initialt Sverige men kan komma att utökas även till andra nordiska länder”, heter det.

Länk till nyheten