Klarakvarteren 2.0 lever upp till forna visioner

13 november 2018

Den vision som fanns för den moderna huvudstaden när stadsfullmäktige 1945 beslutade om Norrmalmsregleringen, nådde inte ända fram. Kanske är det först nu som drömmarna är på väg att uppfyllas. ”Nu kan man göra det man ville då, men inte kunde.

Länk till nyheten