Kinesiskt universitet mjuklandar på Ideon

05 september 2018

Kinesiska universitetsanknutna BNU-BUCM blir den första hyresgästen på Ideons nya soft landing-kontor i Vasakronans fastighet MHC i Lund.

Länk till nyheten