Kaos och ruttet avlopp satte stopp för hotell

18 maj 2020

MJN Hotell Malmö AB tog för ett år sedan över hotellverksamheten i fastigheten Claus Mortensen 35 i Malmö som ägs av Vasakronan. Hotellet döptes därefter om till Hotel Baltzar Jacobsen. Bolaget begärdes nyligen i konkurs, och hade innan dess sagt upp både hyresavtal och personal. ”Vi såg goda möjligheter i hotellet när vi tog över det förra året, men det fanns redan då problem med avloppslukt som skulle avhjälpas av fastighetsägaren Vasakronan”, säger Sven-Eric Hansson på MJN Holding. Åtgärderna hade dock inte önskad effekt, och situationen blev ohållbar när pandemin bröt ut. Nu förs diskussioner med konkursförvaltare och Vasakronan om att få till stånd ett nytt hyresavtal från och med i höst samt att hitta en lösning på avloppsproblematiken.

Länk till nyheten