07 februari 2024

Kändistätt upplevelsecenter

Janne Broman, Fotografiska museets medgrundare, och hans dotter Angelica Broman, som är vd, håller på att forma ett nytt kommersiellt kulturnav under en av Hötorgsskraporna i Stockholm. Hyresvärd är Vasakronan, där det på totalt 3 000 kvadratmeter ska bli utställningsytor, barer, servering, en butik samt minst tre mindre scener, dels i gatuplanet mellan den tredje och fjärde Hötorgsskrapan, dels i två våningar därunder. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten