06 februari 2024

Kändistät ägarskara bygger nytt upplevelsecentrum

Janne Broman, Fotografiska museets medgrundare, och hans dotter Angelica Broman, som är vd, håller på att forma ett nytt kommersiellt kulturnav under en av Hötorgsskraporna i Stockholm. Hyresvärd är Vasakronan, där det på totalt 3 000 kvadratmeter ska bli utställningsytor, barer, servering, en butik samt minst tre mindre scener, dels i gatuplanet mellan den tredje och fjärde Hötorgsskrapan, dels i två våningar därunder.

Länk till nyheten