Jonas Olavi föreslås till Kungsledens styrelse

14 februari 2020

Kungsledens valberedning föreslår att Fredrik Wirdenius och Jonas Olavi tar plats i bolaget styrelse. Wirdenius har tidigare varit vd för Vasakronan. Han har även en bakgrund inom Skanska och sitter idag i styrelsen för Scandic Hotels. Jonas Olavi är för närvarande är allokeringschef på kapitalförvaltaren Alfred Berg.

Länk till nyheten