Johan Magnusson tvingas lämna Första AP-fonden

02 september 2019

Första AP-fondens styrelse har beslutat att entlediga Johan Magnusson från posten som vd. Beslutet har sin bakgrund i att Magnusson brutit mot fondens interna regelverk avseende innehav och handel med finansiella instrument. Första AP-fonden äger en fjärdedel av Vasakronan och Magnusson sitter även i styrelsen för fastighetsbolaget.

Länk till nyheten